020 808 3758 (NL) Kaapstad, Zuid-Afrika info@cherrywoodhouse.nl

Behandelprogramma

In Cherrywood House is er veel aandacht voor het individu. We bieden onder meer regelmatig één-op-één counseling sessies aan.

Behandeling

Herstel van een verslaving is niet gemakkelijk, maar het is wel mogelijk. Een verslaving ontwikkelt zich als een complexe wisselwerking tussen omgeving, aangeboren eigenschappen en psychische belasting. Herstel hangt af van veel meer dan alleen het uitroeien van het verlangen naar een stof of gedrag. Een succesvolle behandeling vraagt om een alomvattende aanpak die alle factoren aanpakt die op elkaar inwerken om de verslaving in stand te houden - biologische, psychologische en sociale.

Het fysieke, emotionele en psychologische welzijn van onze cliënten is onze eerste prioriteit. Op deze basis biedt ons team een geïntegreerde en holistische benadering van het herstelproces. Elke cliënt krijgt een individuele begeleider toegewezen om hem op zijn herstel te ondersteunen.

In Cherrywood House krijg je samenwerkende zorg van wereldklasse van ons multidisciplinair team. Op geen enkel moment mag je behandeling als bestraffend worden opgevat. We lopen met je mee in het herontdekken van een leven dat het waard is geleefd te worden. Geen oordelen, geen veronderstellingen. Je bent hier om beter te worden. Wij zijn er om je in dit proces te steunen.

We weten dat de weg naar herstel vaak lang is, en soms overweldigend kan aanvoelen. We steunen onze cliënten op hun reis door een gezonde levensstijl aan te moedigen met verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid in de echte wereld.

Cliënten wordt tijdens de behandeling in Cherrywood House met waardigheid en respect behandeld. Ze krijgen dagelijks toegang tot hun telefoon en elektronische apparaten, op vooraf afgesproken tijden. Wij moedigen onze cliënten aan om in contact te blijven met hun familie en geliefden tijdens rustmomenten.

Opdat iemand de cyclus van verslaving kan doorbreken, moeten de volgende stappen worden gezet:

  • Eerst moet de persoon zijn of haar lichaam en geest van de verslavende stof ontdoen. Deze eerste fase van basisonthouding is het doel van de primaire verslavingsbehandeling. In het geval van verslaving aan stoffen (met name alcohol, opioïden en benzodiazepinen) kan het nodig zijn dat de patiënt onder toezicht een medische detox (ontgifting) ondergaat.
  • Ten tweede moet de persoon de interne hulpbronnen ontwikkelen die nodig zijn om nuchter te blijven. Dit wordt bereikt door een proces van ontrafelen van het web van verwrongen denken, psychologische maladaptatie en triggers die de verslaving in stand houden, en het ontwikkelen van de nodige strategieën en vastberadenheid om verder te gaan zonder de stof of het problematische gedrag.
  • Tenslotte moet het individu zijn nuchterheid consolideren en beschermen in de loop van de tijd, door nieuwe en gezondere coping-mechanismen in te stellen en een leven op te bouwen dat het herstel versterkt en in stand houdt. Dit is de belangrijkste fase. Het omkeren van de ontwrichtende invloed van verslaving op de hersenen en het terugwinnen van gekaapte neurale paden is het werk van een leven lang. Individuen kunnen in dit proces hulp vinden door regelmatige groepstherapie en steun.

Ons programma

Een persoonlijke aanpak in de kliniek en uitgebreide aftercare en familieprogramma.