020 808 3758 (NL) Kaapstad, Zuid-Afrika info@cherrywoodhouse.nl

Nuttige informatie

Als je van iemand houdt die tegen een verslaving vecht en je afvraagt wat je moet doen, houd dan het volgende in gedachten:

//cherrywoodhouse.nl/wp-content/uploads/2021/03/Tree-in-lake-scaled.jpg
 • Een verslaving behandelen gaat over meer dan alleen het doorbreken van de lichamelijke afhankelijkheid van de verslaafde
  Het is een veel voorkomende misvatting dat het genezen van een verslaving gewoon betekent dat men zich lang genoeg van de stof of het gedrag onthoudt, zodat het uit het systeem van de verslaafde verdwenen is. Deze veronderstelling miskent fundamenteel de aard van verslaving en de neurologische processen die haar in stand houden. Naarmate een verslaving zich ontwikkelt, worden in de hersenen van de verslaafde nieuwe en onderscheiden neurale paden gevormd, die krachtige verbindingen tot stand brengen tussen het plezier en de verlichting die de stof of het gedrag verschaft en de routines en triggers van het dagelijkse leven. Dit proces kan vergeleken worden met de vorming van een platgetreden wandelpad. Hoe vaker we het pad gebruiken, hoe sneller, gemakkelijker, en vertrouwder het wordt. Naarmate we het meer en meer bewandelen, wordt het breder, gladder, en gemakkelijker te gebruiken. Het wordt een voorkeursroute. Hetzelfde geldt voor neurale paden. Na verloop van tijd vormen de hersenen vertrouwde neurale paden, en die worden gewoonte routes. Bij herstel van verslaving gaat het erom nieuwe paden te leggen en de verslaafde uit te rusten met voldoende coping-mechanismen en motivatie om ze lang genoeg te bewandelen zodat ze de voorkeursroute worden.
 • Wees optimistisch
  Als de verslaving erkend wordt en er resoluut actie ondernomen wordt, is er goede reden om optimistisch te zijn over de toekomst. De laatste twee decennia zijn er grote stappen gezet in de ontwikkeling van effectieve evidence-based behandelmethoden en uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen die bewust herstel nastreven uiteindelijk wel slagen. Een stoornis in het gebruik van middelen wordt beschouwd als "een stoornis met een goede prognose".
 • Wees realistisch
  Verwacht herstel, maar wees voorbereid op terugval. Hoewel sommige mensen bij hun eerste poging herstel bereiken, zijn er voor anderen meerdere pogingen over meerdere jaren nodig. Familieleden moeten ook realistische verwachtingen koesteren in hun interacties met de verslaafde. Je geliefde zal tegen je liegen, en je zult hem of haar willen geloven. Ze geloven misschien zelfs zichzelf. Maar wat ze doen is hun ziekte beschermen, want het verslavende gedrag of de verslavende stof is voor hen net zo vitaal als lucht gaan lijken. Dit wil niet zeggen dat je het liegen moet goedpraten, alleen dat je moet begrijpen waar het vandaan komt, zodat je het wat minder persoonlijk kunt opvatten en kunt vermijden dat je door pijn en wrok op een zijspoor wordt gezet. Houd in plaats daarvan de communicatielijnen open, maar stel duidelijke grenzen die jou en hem beschermen, en die een wending naar behandeling aanmoedigen.
 • Je hebt zelf geen schuld
  Het is niet ongebruikelijk dat de naaste familieleden van een persoon met actieve verslaving zich schuldig of verantwoordelijk voelen voor de manier waarop de situatie zich ontwikkeld heeft. Dit is niet productief, en het is bijna zeker geen juiste afspiegeling van de werkelijkheid. Wat je ook deed, hoe je ook opvoedde en of je ruzie maakte, je hebt dit leven niet voor je geliefde gewenst en je hebt de toestand niet veroorzaakt. Wat de omstandigheden ook waren die je geliefde ertoe brachten drugs of alcohol te gaan gebruiken, je moet weten dat verslaving een gecompliceerde aandoening is die door vele factoren wordt beïnvloed, waaronder genetica. Het is meer dan alleen een emotioneel of psychologisch verschijnsel. De structurele veranderingen die in de verslaafde hersenen optreden oefenen een uiterst krachtige invloed uit op het gedrag van die persoon - ze verdringen de rede, het gezond verstand en zelfs de liefde.
 • Informeer je over behandelingsmogelijkheden en zoek steunnetwerken
  Een vitale eerste stap in de richting van een blijvende oplossing voor je geliefde en je gezin is een licht werpen op het probleem. Als je familielid bereid is een assessment te ondergaan, biedt Cherrywood House deze dienst gratis aan.